Timeline


and

06/08/2016:

17:59 Ticket #1248 (Добавяне на Допълнително име в списък с продукти) created by cveti
Да се добави колона Допълнително име в Настройки - Изглед на …
17:49 Ticket #1190 (Web Catalog: Итерация 7) closed by wqw
duplicate
17:17 Ticket #1172 (Нов шаблон за печат на ФПрод и КИПрод) closed by wqw
wontfix
16:48 Ticket #1183 (Vintageclub: Итерация 1) closed by wqw
duplicate
16:46 Ticket #1194 (Stroidirect: Итерация 1) closed by wqw
duplicate
16:45 Ticket #1068 (Нов документ корекция на ценови листи) closed by wqw
duplicate
16:45 Ticket #1095 (Автоматично прихващане на КДПрод при фактуриране) closed by wqw
duplicate
16:44 Ticket #1170 (Да се генерира обща заявка към доставчик.) closed by wqw
duplicate
16:44 Ticket #1065 (Филтри по категории в справки и списъци) closed by wqw
duplicate
16:44 Ticket #1065 (Филтри по категории в справки и списъци) reopened by wqw
16:44 Ticket #1065 (Филтри по категории в справки и списъци) closed by wqw
fixed
16:43 Ticket #1153 (Реимбурсмънт на цени с ДДС и валутни продажби) closed by wqw
duplicate: https://trello.com/c/kNqEtEMf/188-m
16:40 Ticket #681 (Глобални потребителски настройки) closed by wqw
duplicate
16:40 Ticket #682 (Допълнителни настройки на справки) closed by wqw
duplicate
16:33 Ticket #1133 (Нов шаблон за печат на Продажба) closed by wqw
wontfix
16:33 Ticket #1138 (Нов шаблон за печат на документи за продажба) closed by wqw
wontfix
16:29 Ticket #1223 (Некоректна наличност във Филтър - Продукти и материали) closed by wqw
wontfix

05/30/2016:

17:39 Ticket #1247 (BUG: Копиране на складов документ) created by cveti
Build_2016_05_27 При копиране на складов документ, системата …

05/19/2016:

11:19 Ticket #1246 (Импорт на Контрагенти чрез импорт на Документи за продажба) created by eli
При импорт на Документи за продажба да се добавят колони: 1. Тип на …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.