Timeline


and

07/12/2016:

17:51 Ticket #1255 (Приключване на данъчни документи с различни дати) created by cveti
Системата да не позволява да се приключват данъчни документи с Док. …

07/01/2016:

13:12 Ticket #1254 (BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби) created by cveti
Dreem15_Izotech_Group Период: 01.06 - …

06/29/2016:

11:51 Ticket #1241 (Добавяне на колона "Стелаж" в списъци и документи) closed by eli
fixed
11:49 Ticket #1246 (Импорт на Контрагенти чрез импорт на Документи за продажба) closed by eli
fixed

06/22/2016:

12:21 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)

06/21/2016:

16:10 Ticket #1253 (Марж и рентабилност на приходите от продажби) created by cveti
Може ли да се добави колона Дилър в списък с данни?
09:55 Ticket #1252 (Добавяне на колони в списък с Документи за продажба) created by eli
В списък с Документи за продажба да се добавят следните колони: …

06/20/2016:

17:26 Ticket #1251 (BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби) created by cveti
Справката не се съобразява с указания склад във филтъра. …

06/16/2016:

14:57 Ticket #1250 (BUG: Приключване на Покпука) created by igbr
При приключване на покупка, системата извежда съобщение за …

06/13/2016:

11:34 Ticket #1249 (Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад) created by eli
Да се заключи колона "Количество" в документ Ревизия на склад, за да …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.