Timeline


and

08/11/2016:

12:41 Ticket #1256 (Допълнителен текст по редовете на документ за продажба) created by cveti
От документ за заявка се генерира продажба. Ако един продукт е цитиран …

07/29/2016:

15:54 Ticket #1252 (Добавяне на колони в списък с Документи за продажба) closed by eli
fixed

07/18/2016:

14:03 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.