Changes between Version 25 and Version 26 of ChecklistKiosk


Ignore:
Timestamp:
11/27/2014 03:30:06 PM (6 years ago)
Author:
malin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ChecklistKiosk

  v25 v26  
  2424  - `PosBoot.ini`
  2525 1. Създаване на папка `C:\Unicontsoft\POS\Logs`
  26  1. Криптиране на потребител и парола със `PosBoot.exe /e:user:password`
   26 1. Криптиране на потребител и парола със `PosBoot.exe /e:user:password` - (Не трябва да има PosBoot.ini в папката на PosBoot.exe , коагто се декриптва парола)
  2727 1. Корекция на `PosBoot.ini`
  2828  - подмяна на криптирания вече потребител и парола