wiki:SetupComSplitter

Download

 1. Simple COM Port Emulation USB driver version 1.8.5 -- само за XP
 2. Motorola CDC Driver for Windows XP and Windows 7, 32 and 64-bit -- не е тестван
 3. Сваляне на com0com драйвер и инсталациа в C:\Program Files\com0com
 4. Сваляне на hub4com приложение и копиране на hub4com.exe в C:\Program Files\com0com

Настройки на COM Splitter

 1. Ресет на скенера и вкарване в COM emulation режим
  • Появява се Symbol USB COM Port Emulation в Human Interface Devices
  • За примера нека добавя COM2
 2. Създаване на виртуални COM портове
  • Създаване на split_setup.bat (виж по-долу) в C:\Program Files\com0com
  • При изпълнение добавя COM11 и COM12
  • Може да се появи Add New Hardware wizard (4 пъти) избира се:
   • да не търси в internet
   • да инсталира драйвера автоматично
 3. Създаване на split_scanner.vbs (виж по-долу) в C:\Program Files\com0com
  • Целта му е да рутира всичко от COM2 към двата виртулани порта
  • Note: Ако порта на Symbol Emulation не е COM2 трябва да се пипне параметъра на hub4com.exe
 4. Първа възможност: създаване на Scheduled Task, който стартира split_scanner.vbs
  • Run: "C:\Program Files\com0com\split_scanner.vbs"
  • Start in: "C:\Program Files\com0com"
  • Schedule: At system startup
 5. Втора възможност: стартиране при log-ване на потребителя
  • В C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup се добавя shortcut към split_scanner.vbs

Настройки на POS и Dreem

 1. POS ползва COM11
 2. Dreem ползва COM12
  • на терминалният клиент се указва Ports като Local Resource

split_setup.bat

setupc.exe --no-update install 0 PortName=COM11 -
setupc.exe --no-update install 1 PortName=COM12 -
setupc.exe install
pause

split_scanner.vbs

CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /K CD ""C:\Program Files\com0com"" & hub4com.exe --octs=off \\.\COM2 \\.\CNCB0 \\.\CNCB1", 0, False
Last modified 8 years ago Last modified on 07/18/2013 12:55:12 PM